Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Walne Zebranie Członków Klubu sprawozdawczo - programowe

foto -Walne Zebranie Członków Klubu sprawozdawczo - programowe
2014-03-03

Zarząd Automobilklubu Mieleckiego zaprasza na Walne Zebranie Członków Klubu sprawozdawczo - programowe w dniu 16 marca 2014 roku o godzinie 16.30 do budynku Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mielcu przy ulicy Kościuszki 25.

 

 

Zebranie odbędzie się w sali ZNP.

 

Termin I godz. 16.30

Termin II godz. 17.00

 

Porządek zebrania.

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór protokolanta zebrania.
 4. Przyjęcie porządku zebrania.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Automobilklubu Mieleckiego za rok 2013.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013.
 8. Przedstawienie propozycji skreślenia z listy członków Automobilklubu.
 9. Zapoznanie z planem pracy Automobilklubu na rok 2014.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu i głosowanie.
 13. Zakończenie obrad.

 

Zarząd