Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

OMTM Eliminacje Powiatowe.

foto -OMTM Eliminacje Powiatowe.
2008-04-26

26 kwietnia 2008 roku w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbył się Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny w ramach eliminacji powiatowych. Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych udostępniła organizatorom aulę szkolną oraz część parkingu przyszkolnego celem rozegrania jazdy sprawnościowej motorowerem. Do Turnieju zgłoszonych zostało 10 zespołów z 6 szkół średnich powiatu mieleckiego. Udział wzięło osiem trzyosobowych drużyn z pięciu szkół.

Wszyscy uczestnicy Turnieju mieli do rozwiązania test składający się z 20 pytań ze znajomości przepisów drogowych który należało rozwiązać w ciągu 30 minut. Nad poprawnością rozwiązywania testów czuwała Komisja Turnieju. Każdy z uczestników musiał zaliczyć sprawdzian polegający na bezpiecznym i technicznym przejeździe motorowerem po utwardzonym placu. Jazda sprawnościowa motorowerem polegała na przejechaniu trasy określonej przez organizatora.

Start następował na sygnał startera a czas przejazdu na mecie liczył się w momencie zatrzymania pojazdu tak aby linia mety znajdowała się miedzy kołami motoroweru.W tej konkurencji oceniało się sumę punktów uzyskanych przez każdego uczestnika drużyny. Starterem i chronometrażysta był Krzysztof Dobosz wraz z Kamilem Chmajem pod czujnym okiem Wiceprezesa Automobilklubu Mieleckiego Artura Smykli. Na placu manewrowym pomagali Dariusz Kużdżał i Mateusz Stanisławski. Trzecią konkurencją tego Turnieju był sprawdzian z udzielania pomocy przedmedycznej. Ćwiczenia polegały na wykonaniu przez drużynę ćwiczenia praktycznego wyznaczonego przez Sędziego. Ocenie podlegała prawidłowość wykonania czynności jej opis oraz punktacja całej drużyny w skali od 0 - 5 punktów. Nad poprawnością tej konkurencji czuwał Członek Komisji Turnieju Instruktor Ratownictwa Drogowego PZM Andrzej Wyzga.

Komisja Turnieju pracowała w następującym składzie:

 • Grzegorz Stryjski Prezes Automobilklubu Mieleckiego - Przewodniczący,
 • Roman Skrobisz Komenda Powiatowa Policji - Członek,
 • Jacek Rożek Kierownik WORD Tarnobrzeg - Członek,
 • Wiesław Barszcz przedstawiciel Straży Miejskiej - Członek,
 • Artur Smykla Automobilklub Mielecki - Członek,
 • Andrzej Wyzga Instruktor Ratownictwa Drogowego PZM - Członek,
 • Krzysztof Dobosz Automobilklub Mielecki - Członek,
 • Kamil Chmaj Automobilklub Mielecki - Członek

Komisja stwierdziła, że do Konkursu Powiatowego zgłoszono 10 zespołów z 6 szkół ponadgimnazjalnych. Udział wzięło 8 zespołów z pięciu szkół. Po rozwiązaniu testów oraz wykonaniu sprawdzianu z udzielania pomocy przedmedycznej przy użyciu sprzętu komputerowego i fantoma i jazdy sprawnościowej motorowerem Komisja podliczyła punkty i ustaliła następującą kolejność:

 • I miejsce - Zespól Szkół im.prof.J.Groszkowskiego w składzie: Wachta Marcin, Jedynak Marcin, Kardyś Paweł, opiekun : Otwinowski Marian,
 • II miejsce – Zespól Szkół RCKU w Rzemieniu w składzie: Sarzyńska Małgorzata, Surdel Grzegorz, Nycek Tomasz, opiekun : Hyczko Leszek,
 • III miejsce – Zespól Szkół Technicznych w Mielcu w składzie: Dudek Paweł, Brzeziński Krzysztof, Mazur Andrzej, opiekun : Żala Jan.

Wśród uczestników najlepszą wiedzą ze znajomości przepisów ruchu drogowego wykazała się Kinga Łącz z Zespołu Szkół RCKU w Rzemieniu oraz Paweł Kardyś i Marcin Wachta z Zespołu Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego w Mielcu. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Do etapu Wojewódzkiego Turnieju Motoryzacyjnego zakwalifikowała się drużyna z Zespołu Szkół im.prof.J.Groszkowskiego w Mielcu w składzie: Wachta Marcin, Jedynak Marcin, Kardyś Paweł. Opiekunem grupy jest Pan Marian Otwinowski z Zespołu Szkół w Mielcu.

Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego odbędzie się na obiektach Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie ul. Warszawska 26 A 31 maja 2008 roku od godziny 8.00. Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny organizowany jest przy współpracy z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Mielcu, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, Komendy Powiatowej Policji Sekcji Ruchu Drogowego w Mielcu, Straży Miejskiej w Mielcu, Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, Sekcji Ratowników Drogowych PZM Automobilklubu Mieleckiego, Członków Automobilklubu i jego sympatyków. Z dużą pomocą przychodzą firmy i przedsiębiorstwa z terenu miasta Mielca : firma TARGUM S.C i Pan Edward Zieliński oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIBMOT BIK Sp.j. Pan Kazimierz i Stanisław Bik.

Turniej Motoryzacyjny Automobilklub Mielecki organizuje od 2003 roku. Ilość biorących udział w turnieju jest różna jak różne zainteresowanie ze strony szkół. Jednak jest to bardzo dobry sprawdzian wiadomości i umiejętności praktycznych. Do tego dochodzą elementy udzielania pomocy przedmedycznej których to uczy się nasza młodzież w szkołach. Wiemy jak dużo wypadków jest z winy młodych i niedoświadczonych kierowców, temu służą takie właśnie turnieje czy konkursy.

Za pomoc i współpracę Zarząd Automobilklubu Mieleckiego pragnie podziękować wszystkim którzy przyczynili się do rozegrania Powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Dyrektor WORD w Tarnobrzegu Pani Janiny Sagatowskiej, Pana Stanisława Tomzy Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Mielcu i Pana Jana Myśliwca Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.