Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Nowe zadania przed Automobilklubem w 2014 roku.

foto -Nowe zadania przed Automobilklubem w 2014 roku.
2014-03-17

W niedzielne popołudnie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Automobilklubu Mieleckiego. W sali Związku Nauczycielstwa Polskiego spotkała się liczna grupa aktywnych członków Klubu. Przed rozpoczęciem Walnego Zebrania odbyło się wręczenie młodym nowym członkom Automobilklubu legitymacji członkowskich.

Z rąk prezesa Klubu nowe legitymacje otrzymali Mirosław Batko, Marcin Sroka i Dominik Szypuła. W ostatnim okresie grono miłośników sportów samochodowych i pojazdów zabytkowych znacznie się powiększyło. Cieszy nas to, że wstępują młodzi uczniowie mieleckich szkół. Zawsze drzwi mamy dla nich otwarte.

Powiększyło się także grono sędziów sportowych. Klasę I sędziego sportowego i licencję sędziego otrzymał Krzysztof Dobosz.

Prezes Klubu Grzegorz Stryjski przekazał na ręce instruktora ratownictwa Andrzeja Wyzgi i Wiceprezesa Zarządu Weroniki Czerwińskiej dyplom za IV miejsce w klasyfikacji drużynowej w ratownictwie drogowym w Okręgu Podkarpackim. Weronika Czerwińska i Piotr Ogorzałek otrzymali od Zarządu Klubu pamiątkowe dyplomy w podziękowaniu za zdobyte Mistrzostwo Polski w Ratownictwie Drogowym w 2013 roku.

Bardzo mocną stroną są sporty samochodowe. W 2013 roku Paweł Biały członek Automobilklubu Mieleckiego w klasie do 2000 cm3 wywalczył tytuł II Wicemistrza Okręgu a w klasyfikacji klubowej Automobilklub Mielecki uplasował się na trzecim miejscu. Pamiątkowy dyplom z rąk prezesa Klubu odebrali Członek Zarządu Krzysztof Dobosz i licencjonowany pilot sportowy Ryszard Chlebowski.

Po tym krótkim wstępie przystąpiono do obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Automobilklubu Mieleckiego. Przewodnictwo obrad powierzono koledze Jarkowi Zatońskiemu. Było sprawozdanie z działalności statutowej Klubu i przedstawiono sprawozdanie finansowe. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie pozwoliło uzyskać absolutorium dla Zarządu Klubu za 2013 rok.

Przedstawiony Plan Pracy na bieżący rok 2014 który jest bardzo ambitny, bogaty i urozmaicony.

Zabierając głos w dyskusji pani Krystyna Skowrońska dziękowała wszystkim za duży wkład pracy, zaangażowanie się w działalność statutową Automobilklubu. Automobilklub Mielecki jest widoczny w swoich pracach i dobrze postrzegany nie tylko w mieście czy powiecie ale i w kraju. Dobrze że mamy dużą grupę młodzieży, to oni kiedyś przejmą ster – dodała Skowrońska.

W końcowej części Zebrania przedstawiono i przegłosowano stosowne Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego Automobilklubu Mieleckiego. Przewodniczący i gospodarz Walnego Zebrania Jarosław Zatoński podziękował wszystkim za przybycie, dyskusję, podjecie odpowiednich działań statutowych w 2014 roku, tym samym zakończył Zebranie.