Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Powiększyło się grono mieleckich sędziów sportowych i Ratowników Drogowych.

foto -Powiększyło się grono mieleckich sędziów sportowych i  Ratowników Drogowych.
2014-04-16

Zgodnie z przyjętym harmonogramem szkoleniowym na 2014 rok został zakończony kurs na ratownika drogowego Polskiego Związku Motorowego.

Sekcja Ratowników Drogowych Automobilklubu Mieleckiego na czele z instruktorem ratownictwa Andrzejem Wyzgą i Weroniką Czerwińską przeszkolili dziesięcioosobową grupę swoich członków.

Zajęcia odbywały się w sali Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mielcu i prowadzone były systemem weekendowym. Komisja egzaminacyjna pod przewodnictwem przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Mielcu Krzysztofa Sobonia wysoko oceniła poziom wiedzy oraz umiejętności praktycznych nowych ratowników.

Życzyć sobie należy aby jak największa liczba osób mogła posiadać takie kwalifikacje.

Certyfikat na stopień Ratownika Drogowego PZM otrzymali: Julia Cisło, Ryszard Chlebowski, Mirosław Batko, Krzysztof Czerwiec, Marek Duszkiewicz, Konrad Kilian, Filip Wałęka, Rafał Wilk, Tomasz Wilk i Rafał Zając.

Korzystając z przybycia wiceprezesa Zarządu Okręgowego PZM w Rzeszowie Pana Jana Jędrzejki mogliśmy także sprawdzić i przeegzaminować czwórkę sędziów sportowych. Licencję sędziego sportowego klasy II uzyskali: Jakub Aleksandrowicz, Konrad Kilian, Maciej Rodzajewski i Rafał Zając.

Zarząd Klubu pragnie w szczególny sposób podziękować koledze Andrzejowi i Weronice za przeprowadzenie kursu na ratownika drogowego. Dziękujemy kolegom Jarkowi i Krzysztofowi za szkolenie i przygotowanie do egzaminu sędziowskiego, wszystkim biorącym udział w szkoleniach satysfakcji, udanych akcji i dobrego sędziowania.