2014-06-07 IV Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Rzemień 2014

ALT IV Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Rzemień 2014

Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy Przedmedycznej organizowana jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma charakter jednoetapowy. Inicjatywa ta kierowana jest bezpośrednio do młodzieży uczącej się udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa, podczas zajęć pozalekcyjnych, w kołach zainteresowań oraz w innych szkolnych formach nauki pierwszej pomocy.

Olimpiada organizowana jest przez Sekcję Ratowników Drogowych Automobilklubu Mieleckiego. Współorganizatorem Olimpiady jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

Nadzór pedagogiczny nad przebiegiem Olimpiady sprawuje Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mielcu.

IV Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy Przedmedycznej odbyła się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu. W Olimpiadzie brali udział uczniowie tworzący 3 osobową drużynę. Skład zespołu był dowolny, mogły zatem występować drużyny mieszane: dziewczęta-chłopcy. Uczestnikami Olimpiady mogli być jedynie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Mieleckiego. Swój akces zgłosiło sześć szkół, wystawiając dziesięć drużyn. Uczestnicy rozwiązywali test z wiadomości udzielania pierwszej pomocy oraz mieli trzy konkurencje praktyczne. Najlepszym uczestnikiem Olimpiady została Aleksandra Bajger z Zespołu Szkół Technicznych, otrzymała pamiątkowy puchar wraz z nagrodą rzeczową. Paula Grądzka uczennica Zespołu Szkół Budowlanych także otrzymała pamiątkowy puchar i nagrodę za najlepiej wykonaną resuscytację krążeniowo-oddechową.

Pierwsze miejsce i tytuł Mistrza IV Olimpiady wywalczyli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w składzie: Paweł Midura, Aleksandra Bajger i Sylwia Erazmus. Opiekunem i nauczycielem grupy był pan Andrzej Wyzga. Drugie miejsce przypadło drużynie Zespołu Szkół Budowlanych pod opieką pana Lucjana Gołębiowskiego w składzie: Magdalena Sołdyga, Paula Grądzka i Monika Markulis. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z Liceum Ogólnokształcącego w Przecławiu, Iwona Szalwa, Natalia Bogdan i Klaudia Ziomek. Nauczycielem i opiekunem tej i drugiej drużyny był pan Dariusz Skrzypek.

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostałe drużyny i ich opiekunowie otrzymali dyplomy, podziękowania oraz saszetki życia. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Mielcu i Automobilklub Mielecki. W imieniu Starosty i Wicestarosty Powiatu Mieleckiego nagrody wręczał Dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Stanisław Tomza, Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Rzemieniu pan Kazimierz Śpiewak oraz Prezes Automobilklubu Mieleckiego Grzegorz Stryjski i Wiceprezes Artur Smykla.

Zarząd Automobilklubu Mieleckiego dziękuje Dyrektorowi ZS CKR w Rzemieniu panu Kazimierzowi Śpiewakowi i panu Robertowi Wilaszkowi za duży wkład organizacyjny IV Powiatowej Olimpiady, przygotowanie i udostępnienie sal, przyjęcie uczniów, nauczycieli, opiekunów, sędziów i ratowników drogowych. Dziękujemy młodzieży która tak licznie i wytrwale walczyła o najlepsze laury, nauczycielom za trud w przygotowanie uczniów, sędziom, pozorantom i ratownikom z Automobilklubu Mieleckiego.