2014-12-20 Automobilklub Mielecki ze strażakami OSP.

ALT Automobilklub Mielecki ze strażakami OSP.

Kończący się rok 2014 to czas podsumowań i refleksji. W Urzędzie Gminy Niwiska 16 grudnia odbyło się posiedzenie Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Uczestniczyli Prezesi, Naczelnicy i Komendanci poszczególnych Zarządów OSP z terenu Gminy Niwiska wraz z panią Wójt Elżbietą Wróbel. Na posiedzenie zaproszono także przedstawicieli Automobilklubu Mieleckiego.

W krótkich słowach Prezes Zarządu Automobilklubu Mieleckiego Grzegorz Stryjski podziękował kilku jednostkom OSP za pomoc i dobrą współpracę podczas organizacji Rajdu Mieleckiego. Słowa uznania skierował także do Pani Wójt Elżbiety Wróbel za osobiste zaangażowanie się w poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, współorganizowanie turnieju BRD i Rajdu Mieleckiego wręczając stosowne podziękowanie. Okolicznościowe podziękowania otrzymali także Naczelnicy OSP Niwisk, Sielanki, Trześnia i Huciny.

Końcowym akcentem wystąpienia prezesa Automobilklubu Mieleckiego były życzenia świąteczno noworoczne dla Pani Wójt, Prezesów, Naczelników, Komendantów Oddziału Gminnego Związku OSP RP i wszystkich druhów strażaków.