Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Walne

foto -Walne
2015-02-26

W sali Związku Nauczycielstwa Polskiego zgromadzili się członkowie Automobilklubu Mieleckiego aby wysłuchać rocznego sprawozdania z działalności Klubu oraz rozliczenia finansowego. Przedstawione sprawozdanie było konkretne i wyczerpujące.

Program w 2014 roku był wymagający i bardzo ambitny. Współpraca z innymi klubami, szkołami, przedszkolami, policją, strażą pożarną i organami administracji państwowej była poprawna. Były słowa podziękowania dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej, ratowników drogowych i członków Klubu.Dziękowano sponsorom, firmom wspierającym i współpracującym z Automobilklubem.

Prezes Zarządu Grzegorz Stryjski bardzo mocno akcentował dobrą atmosferę wśród wszystkich zrzeszonych członków, życzliwość i dobrą współpracę. Jesteśmy u siebie, mamy po czterdziestu latach lokal w którym się szkolimy, spotykamy i pracujemy. Możemy pokazać i udostępniać sprzęt szkoleniowy, doskonalić technikę jazdy na symulatorze i spędzać wolny czas w gronie koleżanek i kolegów automobilistów.

Grono nasze ciągle się powiększa. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym przyjęto siedmiu nowych członków Klubu.

Cieszymy się że jesteśmy widoczni, możemy działać i mamy nowy Kalendarz imprez na 2015 rok. Mamy nowe pomysły, plany działania, które będziemy wspólnie realizować dla naszego miasta, środowiska i społeczności lokalnej.