Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Wiosna kalendarzowa – czas rywalizacji turniejowych.

foto -Wiosna kalendarzowa – czas rywalizacji turniejowych.
2015-04-02

Zgodnie z Ogólnopolskim Regulaminem Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów nadszedł czas rywalizacji.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa, działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz popularyzowanie roweru, jako środka transportu a także rekreacji i sportu rowerowego.

Turniej ma charakter wieloetapowy i może być organizowany na etapach: szkolnym, międzyszkolnym, miejskim, gminnym, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Etap szkolny, powiatowy, wojewódzki i ogólnopolski są etapami obowiązkowymi. Gdy szkoła jest gospodarzem danego etapu, może do niego przystąpić drużyna gospodarza niezależnie od uzyskanego wyniku na wcześniejszym etapie. Do zorganizowania i przeprowadzenia poszczególnych etapów Turnieju, organizatorzy zapraszają władze samorządowe (prezydentów, burmistrzów, starostów, wójtów) i administracyjne, instytucje, firmy wspierające, których przedstawiciele wchodzą automatycznie w skład komitetu organizacyjnego danego etapu Turnieju. Uczestnicy poszczególnych eliminacji rozwiązują testy teoretyczne, testy skrzyżowań oraz wykonują zadania praktyczne jak jazda rowerem po miasteczku, jazda rowerem po torze sprawnościowym czy udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pierwsi przystąpili do rywalizacji uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Mielca. Gospodarzem eliminacji miejskich w roku 2015 było Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. Udział w Turnieju potwierdziło sześć Szkół Podstawowych i cztery Gimnazja. Do etapu powiatowego zakwalifikowały się trzy Szkoły Podstawowe nr 1, 3 i 11 oraz dwa Gimnazja: nr 3 i nr 4.

Najlepszymi uczestnikami w kategorii Szkół Podstawowych zostali uczniowie Krzysztof Pieróg z SP nr 3, Filip Cichoń ze SP nr 6 oraz Bartosz Polak z SP nr 2. Wśród gimnazjalistów najlepsi uczestnicy to Maciej Przybyła z Gim nr 4, Paweł Popera z Gim nr 1 oraz Robert Kusek z Gim nr 3 w Mielcu.

W sprawnym przeprowadzeniu eliminacji miejskich Turnieju BRD pomagali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mielcu panowie inspektorzy Janik i Kalicki. Całość Turnieju prowadzili sędziowie i ratownicy Automobilklubu Mieleckiego: Jarosław Zatoński, Aleksandra Popera, Filip Wałęka, Mateusz Machnik, Rafał Marcińczak i Dominik Szypuła.

Najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.