Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Jerzy Leśniowski członek Delegatury Mieleckiej PZM – nie żyje.

foto -Jerzy Leśniowski członek Delegatury Mieleckiej PZM – nie żyje.
2015-07-26 Zarząd Automobilklubu Mieleckiego z głębokim żalem pragnie poinformować, że 7 lipca 2015 r po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Kolega Jerzy Leśniowski – długoletni członek Delegatury Mieleckiej Polskiego Związku Motorowego, kierownik biura, społecznik.
Jego społeczna aktywność koncentrowała się na realizacji zadań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Przez szereg lat aktywnie uczestniczył w przygotowaniach i organizacji imprez BRD, głównie w ramach systemu Ogólnopolskiego Turnieju BRD, Turnieju Motoryzacyjnego, zawodów samochodowych popularyzujących społeczny ruch motoryzacji.
Kolegę Jerzego – pożegnaliśmy podczas uroczystości pogrzebowych na Cmentarzu Komunalnym w Mielcu 10 lipca 2015 roku o godzinie 11,00 – pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Koledzy i przyjaciele Automobilklubu Mieleckiego.