Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

V Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy.

foto -V Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy.
2015-11-30

Zgodnie z podjętymi wcześniej ustaleniami Sekcja Ratowników Drogowych PZM Automobilklubu Mieleckiego przy współpracy z Biurem Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz wszystkimi szkołami ponadgimnazjalnymi Powiatu Mieleckiego przeprowadziła kolejny już raz Powiatową Olimpiadę Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Zgłoszonych zostało 11 drużyn szkolnych reprezentujących siedem szkół ponadgimnazjalnych.

Każdy z uczestników Olimpiady miał do rozwiązania test z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej o różnym stopniu trudności. Drużynowo wykonywano konkurencje praktyczne. Czas trwania czynności praktycznych nie mógł być dłuższy jak siedem minut po czym następowało krótkie omówienie, podsumowanie i podliczenie punktowe. Zadania praktyczne to zagadnienia dotyczące treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa oraz programach nauczania tego przedmiotu.

Uczestnicy Olimpiady musieli udzielić pomocy osobie nieprzytomnej z zachowanym oddechem bez osób postronnych, drugą czynnością było postępowanie w przypadku osoby nieprzytomnej z zatrzymanym oddechem czyli resuscytacja krążeniowo – oddechowa, to co sprawia wszystkim największy problem przy udzielaniu pomocy. Trzecią konkurencją było postępowanie w przypadku osoby przytomnej z obrażeniami ciała wskutek wypadku drogowego, wypadku na budowie lub upadku z wysokości. Głównym celem organizowanej Olimpiady to propagowanie, popularyzacja wiedzy, doskonalenie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kształtowanie odpowiedniej postawy odpowiedzialności młodzieży szkolnej za życie i zdrowie własne oraz innych osób, aktywnego niesienia pomocy osobom poszkodowanym w wyniku różnych wypadków i zdarzeń. Pragniemy kreować wśród młodzieży umiejętność współpracy grupowej, wzajemnej pomocy i życzliwości. Organizując turnieje bądź Olimpiady dążymy do jak najszybszego ujednolicenia standardów nauczania pierwszej pomocy według wzorców upowszechnianych przez Europejską i Polską Radę Resuscytacji.


Już dziewiąty raz Automobilklub Mielecki zorganizował takie przedsięwzięcie o randze powiatowej. Gospodarzami Olimpiady były mieleckie szkoły Zespół Szkół Budowlanych oraz Zespół Szkół Technicznych. W ceremonii otwarcia, wręczania nagród i zakończenia Olimpiady udział wzięli dyrektorzy pan Stanisław Starzyk ZSB, pan Mariusz Wojciechowski ZST i pan Bogdan Tomecki ZST. Po uzyskanych i podsumowanych wynikach najlepszym uczestnikiem V Powiatowej Olimpiady Pierwszej Pomocy Przedmedycznej został uczeń Zespołu Szkól Technicznych Szymon Czuchra. Komisja Sędziowska uznała po dogrywce że najlepiej czynność resuscytacji krążeniowo-oddechową wykonała uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych Dominika Hyjek. Szymon i Dominika otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. W klasyfikacji zespołowej najlepszą drużyną okazała się drużyna reprezentująca Zespół Szkół Technicznych w składzie Szymon Czuchra, Michał Kozik i Jakub Litwin. Opiekunem drużyny był długoletni nauczyciel ZST pan Andrzej Wyzga. Drugą i trzecią drużyną V Olimpiady zostały drużyny Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu. Opiekunem wyróżnionych drużyn był pan Marek Chamielec. Druga drużyna to uczennice Maria Michalak, Monika Januś i Sylwia Haracz zaś trzecią drużyną była drużyna mieszana w składzie Marcin Urban, Dominika Hyjek i Magdalena Łachut. Najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkie startujące zespoły i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wręczenia pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych dokonywali dyrektor pan Mariusz Wojciechowski ZST, dyrektor pan Stanisław Starzyk ZSB, Sędzia Główny Olimpiady, wiceprezes Zarządu Automobilklubu Mieleckiego Weronika Czerwińska i Grzegorz Stryjski Prezes Zarządu Klubu. Nagrody rzeczowe, puchary zostały ufundowane przez pana Edwarda Zielińskiego z firmy TARGUM oraz Automobilklub Mielecki. Dziękujemy panu Edwardowi Zielińskiemu za zaangażowanie się w sprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Za przygotowanie oraz współpracę organizacyjną dziękujemy Dyrekcji ZSB i ZST w Mielcu, wszystkim uczestnikom biorącym udział w Olimpiadzie i ich opiekunom, uczennicom i uczniom Zespołu Szkół Budowlanych z klasy OSP Strażak, panu nauczycielowi Lucjanowi Gołębiowskiemu, sędziom i ratownikom Automobilklubu Mieleckiego.