Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszymie.

foto -Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszymie.
2016-03-20

Zebranie otworzył i poprowadził prezes OSP druh Zenon Krawczyk. Po przyjęciu porządku zebrania druh Krawczyk zdał sprawozdanie za rok 2015 oraz za 5 letnią kadencje. Przedstawiono projekt działalności i planu finansowego na rok 2016. Odbyło się głosowanie za udzieleniem absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. W dalszej części dokonano wyboru nowego zarządu na kolejną 5 letnią kadencję. W trakcie uroczystości nadano odznaki "Za wysługę lat", złote i srebrne odznaki OSP oraz były także odznaczenia dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Podziękowanie za współpracę z OSP Tuszyma otrzymali: pani poseł Krystyna Skowrońska, poseł Zbigniew Chmielowiec, burmistrz Przecławia Ryszard Wolanin, druh Franciszek Augustyn – Członek Zarządu Głównego ZOSP RP, Grzegorz Stryjski – Prezes Automobilklubu Mieleckiego, druh Mariusz Barnaś, druh Krzysztof Mika, Bożena Klaus-Frańczak, Monika Knot-Krawczyk, Dorota Strzelczyk – pracownicy Urzędu Miejskiego w Przecław.

Na ręce ustępującego Zarządu OSP Tuszyma prezes Automobilklubu Mieleckiego przekazał podziękowanie za dotychczasową współpracę.

W zebraniu uczestniczyli druhowie strażacy oraz liczni zaproszoneni goście: Krystyna Skowrońska i Zbigniew Chmielowiec – posłowie na Sejm RP, Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia, bryg. Stanisław Rączka – Komendant PPSP w Mielcu, druh Franciszek Augustyn – Członek Zarządu Głównego ZOSP RP, Mariusz Barnaś – Radny Rady Powiatu Mieleckiego, Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy Przecław, Bożena Klaus-Frańczak, Monika Knot-Krawczyk, Dorota Strzelczyk, Róża Władczyk – Inspektorzy Urzędu Miejskiego w Przecławiu oraz Grzegorz Stryjski – Prezes Automobilklubu Mieleckiego. Kończąc zebranie nowo wybrany Prezes OSP Tuszyma Zenon Krawczyk zaprosił wszystkich na uroczystości 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszymie, które to odbędą 21 maja 2016 r.