Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Zebranie Sprawozdawcze Automobilklubu Mieleckiego i absolutorium dla Zarządu.

foto -Zebranie Sprawozdawcze Automobilklubu Mieleckiego i absolutorium dla Zarządu.
2016-03-21

Zgodnie ze Statutem naszego Stowarzyszenia Zarząd Klubu jest zobowiązany do zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Klubu raz w roku, przedstawienia sprawozdania z działalności Klubu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Głównym punktem takiego Zebrania jest uzyskanie absolutorium dla Zarządu Klubu. Automobilklub Mielecki jest jednym z większych Stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Mieleckiego. Jego działalność prowadzona jest w różnych płaszczyznach życia społecznego miasta i powiatu. Jest widoczna, czytelna, postrzegana i doceniana przez władze samorządowe.

Walne Zebranie Sprawozdawcze odbyło się w Sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ze względu na wystarczającą ilość przybyłych członków Zebranie rozpoczęło się w pierwszym terminie. Przed rozpoczęciem obrad Zarząd Klubu wręczył dziewięciu nowym ratownikom drogowym legitymacje Ratownika Drogowego PZM. Prezes podziękował im za udział w szkoleniu i pozytywnym na zdaniu egzaminu na stopień ratownika.

W dalszej części spotkania zebrani uczcili minutą ciszy zmarłego kolegę Jerzego Leśniowskiego oraz jednego z głównych sponsorów wspierających klubową działalność Romana Roga.

Prowadzący Walne Zebranie Sprawozdawcze Jarosław Zatoński zgodnie z przedstawionym porządkiem Zebrania poprosił Prezesa Automobilklubu Mieleckiego Grzegorza Stryjskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności za 2015 rok. Swoje sprawozdanie za 2015 rok przedstawił także Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Korzeń. Przedstawiono Plan Pracy Automobilklubu Mieleckiego na 2016 rok.

W trakcie dyskusji zebrani zauważyli że Plan Pracy jest bardzo ambitny i rozwojowy, wymagający wspólnych działań z Samorządami miasta i Powiatu, Urzędem Marszałkowskim, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zarządem Okręgowym PZM w Rzeszowie, instytucjami, firmami, sponsorami, innymi Klubami i Stowarzyszeniami. Zebrami jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu Klubu za rok sprawozdawczy.

Podjęto kilka Uchwał dotyczących dalszej działalności naszego Stowarzyszenia. Prezes Grzegorz Stryjski podziękował wszystkim członkom za wspólne zaangażowanie się w sprawy działalności Klubu. Podkreślił bardzo mocno, że dotychczasowe sukcesy, otrzymane wyróżnienia, dyplomy i pochwały nie są tylko jego zasługą. Na to wszystko, na tak wysoką pozycję i uznanie Automobilklubu Mieleckiego pracują i zasługują wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Jestem Wam bardzo wdzięczny i serdecznie dziękuję. Przewodniczący Zebranie podjął decyzję o zakończeniu i zamknięciu obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Automobilklubu Mieleckiego.