Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Rywalizacja turniejowa BRD w 2016 roku rozpoczęta.

foto -Rywalizacja turniejowa BRD w 2016 roku rozpoczęta.
2016-03-21

Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym jest rozgrywanie eliminacji turniejowych, podnoszenie kultury społeczeństwa i działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, doskonalenie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jak też wykorzystanie roweru jako środka transportu a także jako roweru do czynnej rekreacji lub sportu.

Pragniemy w swoich działaniach zainspirować uczniów i nauczycieli do pracy na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pierwsi do rywalizacji stanęli uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych z miasta Mielca. W Gimnazjum nr 3 odbył się międzyszkolny turniej BRD w którym do rywalizacji zgłosiły się najlepsze drużyny szkolne.

W kategorii Gimnazjów najlepszą drużyną była drużyna z Gimnazjum nr 4 i Gimnazjum nr 1. Te dwa Gimnazja zakwalifikowały się do rozgrywek powiatowych. Najlepszą gimnazjalistką turnieju okazała się uczennica Katarzyna Rzeszutek z Gim. Nr 1, Maciej Przybyła z Gim. Nr 4 oraz Łucja Buś z Gim. Nr 2.

W kategorii Szkół Podstawowych rywalizowało ze sobą osiem podstawówek. Najlepszą szkołą została Szkoła Podstawowa nr 11, drugie miejsce wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 1. Trzecie miejsce gwarantujące start w Turnieju Powiatowym wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 12. Najlepszą uczestniczką Turnieju została uczennica Wiktoria Leśniak z SP nr 1. Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się uczniowie ze SP nr 11 Hubert Żmuda i Julia Stanisz.

Awans do Turnieju Powiatowego BRD uzyskały następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 12 oraz Gimnazjum nr 4 i Gimnazjum nr 1.