Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

II Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

foto -II Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
2008-05-31

31 maja w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w II Powiatowym Konkursie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej zorganizowanej przez Sekcję Ratownictwa Drogowego Automobilklubu Mieleckiego pod patronatem Starostwa Powiatowego w Mielcu. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Zespołu Szkół Technicznych, drugie V Liceum Ogólnokształcące, natomiast trzecie Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego.

W sobotnie przedpołudnie w Zespole Szkół Technicznych zgromadziło się osiem drużyn uczniowskich z pięciu szkół powiatu mieleckiego, aby sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, nauczanej w ramach przedmiotu przysposobienie obronne. Do konkursu stanęły trzyosobowe zespoły reprezentujące: Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego, Zespół Szkół Technicznych, V Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Budowlanych oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Imprezę otworzył Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego – Stanisław Tomza, który w swym przemówieniu zachęcał wszystkich uczestników imprezy do nieustannego rozwijania i doskonalenia umiejętności w zakresie ratowania ludzkiego życia.

Konkurs składał się z części teoretycznej, obejmującej test wiadomości oraz części praktycznej, sprawdzającej umiejętności uczniowskie w trakcie pozorowanych wypadków.

Najbardziej widowiskowa część praktyczna obejmowała realizację trzech zadań.

Podczas pierwszej konkurencji należało udzielić pomocy osobie w trakcie napadu epilepsji. Drugie zadanie wiązało się z wykonaniem przez uczniów resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie oraz ułożeniem poszkodowanego (pozoranta) w pozycji bezpiecznej.

Trzecia konkurencja dotyczyła postępowania w przypadku osoby przytomnej z obrażeniami ciała (krwawienia i złamania).

Grono sędziowskie konkursu stanowili instruktorzy oraz ratownicy drogowi Polskiego Związku Motorowego: Krzysztof Soboń, Michał Polak, Agnieszka Chęcińska, Konrad Chęciński oraz Krzysztof Dobosz. Na trzech stanowiskach sędziowie oceniali wykonanie przez uczniów poszczególnych zadań praktycznych. Po zakończeniu każdej konkurencji uczniowie otrzymywali informację zwrotną odnośnie słuszności podjętych przez nich czynności ratowniczych w trakcie poszczególnych zadań. Na koniec uczniowskich zmagań sędziowie osobiście zaprezentowali modelowy tok postępowania ratowniczego właściwy dla wszystkich trzech konkurencji.

Warto również zaznaczyć, iż uczniowskim poczynaniom ratowniczym bacznie przyglądał się Przewodniczący Radu Powiatu Mieleckiego – Marek Paprocki, orędownik tego typu działań, wspierający ideę konkursu od początku jej realizacji.

Po przeliczeniu punktacji ze wszystkich konkurencji Artur Smykla – sędzia główny konkursu oraz Grzegorz Stryjski – prezes Automobilklubu Mieleckiego, ogłosili wyniki końcowe. Pierwsze miejsce zdobyła ekipa Zespołu Szkół Technicznych w składzie: Arkadiusz Dąbek, Jarosław Indyk, Rafał Żmuda, przygotowana do konkursu przez Andrzeja Wyzgę. Na drugim miejscu uplasował się zespół V Liceum Ogólnokształcącego: Mariola Buczek, Monika Kmieć, Daria Krężel, prowadzony przez Andrzeja Wyzgę. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w składzie: Dawid Janeczek, Krzysztof Trela, Krzysztof Sudek, przygotowana przez Zbigniewa Soję. Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe, natomiast pozostałe zespoły oraz ich opiekunowie dyplomy uczestnictwa oraz mini pakiety ratownicze.

To kolejna bardzo pożyteczna inicjatywa naszych mieleckich ratowników-wolontariuszy skupionych w Sekcji Ratownictwa Drogowego Automobilklubu Mieleckiego. Idea konkursu spotkała się z dużym zainteresowaniem lokalnego środowiska nauczycieli przysposobienia obronnego, którzy zagadnienia związane z ratownictwem i pierwszą pomocą realizują w ramach tego przedmiotu. Miejmy nadzieję, że młodzieżowe zmagania ratownicze na stałe zapiszą się w kalendarzu mieleckich imprez. Organizatorom wypada tylko życzyć kolejnych tak udanych imprez.