Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Zabytki ze zniżką w PZU

foto -Zabytki ze zniżką w PZU
2017-01-02

Informacja ze strony Zarządu PZM PZM.pl


Miło nam poinformować, że firma PZU przedłużyła współpracę z PZM w sprawie zniżek dla samochodów zabytkowych zrzeszonych w klubach PZM.

Przypominamy, że członkowie klubów zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym od 2012 roku mogą korzystać ze specjalnej zniżki „Pojazdy Zabytkowe”.

Przy zawieraniu (przedłużaniu) umowy, należy przedstawić aktualną legitymację członkowską.

Dodatkowe warunki:


 • Zniżka ma zastosowanie wyłącznie w ubezpieczeniu OC w wysokości 70%
 • Ze Zniżki może skorzystać wyłącznie posiadacz pojazdu będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej;
 • Zniżka ma zastosowanie przy zawieraniu (nowych oraz wznowionych) umów ubezpieczenia;
 • Zniżka nie może zostać udzielona w ubezpieczeniu, w którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy nastąpiła szkoda;
 • Zniżka nie ma zastosowania do umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem internetu lub telefonu;
 • Zniżka nie podlega łączeniu z innymi zniżkami promocyjnymi
 • Zniżka nie może zostać udzielona, gdy ubezpieczenie dotyczy:
  • pojazdów wykorzystywanych jako taksówki osobowe lub do zarobkowego przewozu osób;
  • pojazdów wynajmowanych zarobkowo w ramach działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pojazdów;
  • pojazdów udostępnianych jako pojazdy zastępcze na zasadach innych niż wynajem pojazdu;
  • pojazdów wykorzystywanych do przewozu przesyłek kurierskich;
  • pojazdów wykorzystywanych do jazd interwencyjnych lub patrolowych w ramach działalności gospodarczej polegającej na ochronie osób lub mienia;
  • pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy;
  • pojazdów wykorzystywanych do jazd wyścigowych lub konkursowych albo do treningów do tych jazd.

Przypominamy, że polisy wznowione automatycznie nie zawierają zniżki „Pojazdy zabytkowe". Wynika to z faktu, że warunkiem otrzymania zniżki jest okazanie aktualnej karty członkowskiej potwierdzającej przynależność do klubu. W związku z tym, po otrzymaniu oferty PZU dotyczącej kontynuacji ubezpieczenia, należy (przed datą początku ochrony ubezpieczeniowej) zgłosić się do sprzedawcy PZU z aktualną kartą członkowską w celu zastosowania zniżki.


Serdecznie zapraszamy posiadaczy pojazdów zabytkowych do odwiedzenia oddziałów PZU.