2017-01-28 Pierwsza pomoc w Gimnazjum nr 1.

ALT Pierwsza pomoc w Gimnazjum nr 1.

12 stycznia 2017r. w Gimnazjum nr 1 w Mielcu odbył się tradycyjny pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Prelekcja połączona z ćwiczeniami zostały zorganizowane w celu podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy, w razie wypadku, urazu czy nagłego ataku choroby. Prowadzono ćwiczenia w celu ochrony życia i zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw.

Zajęcia przeprowadziła grupa Ratowników Drogowych z Automobilklubu Mieleckiego w składzie: Weronika Czerwińska – wicemistrzyni Polski w ratownictwie drogowym oraz ratownicy Andrzej Kościelny i Jacek Kusek. W trakcie zajęć omówiono podstawowe tematy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej: sprawdzenie stanu poszkodowanego oraz funkcji życiowych, wzywanie wykwalifikowanej pomocy, pozycja boczna - bezpieczna, podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych, dzieci i niemowląt, a także zasady użycia AED.

Następnie uczniowie ochoczo przystępowali do ćwiczeń na fantomach, w trakcie których padało wiele pytań z zakresu pierwszej pomocy, wykraczających poza program zajęć (zatrucia, porażenie prądem itp.). Organizatorem pokazu był Pan Izydor Ingram - nauczyciel z Gimnazjum nr1, prowadzący w tejże szkole zajęcia z pierwszej pomocy.