Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

KOMUNIKAT nr 1/2017 Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego PZM

2017-02-27

Informujemy, że Główna Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego PZM w celu dalszej aktualizacji centralnej bazy danych nakłada w roku 2017 obowiązek przesyłania przez Zarządy Okręgowe PZM do Biura Sportu i Turystyki ZG PZM imiennego wykazu:

  • nowo wydanych/przedłużonych legitymacji Ratowników Drogowych PZM,
  • przedłużonych legitymacji Instruktorów Ratownictwa Drogowego PZM.

Wykaz należy przesyłać do Biura Sportu i Turystyki ZG PZM pocztą elektroniczną w terminach do:

  • 31 marca 2017 r.
  • 31 sierpnia 2017 r. – uaktualniony,
  • 01 grudnia 2017 r. – uaktualniony.

Przesłanie powyższych informacji będzie jednocześnie podstawą do weryfikacji liczby Ratowników Drogowych PZM i Instruktorów Ratownictwa Drogowego PZM podawanej do rankingu ZO PZM za dany rok.