Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

II POWIATOWE DOŻYNKI W MIELCU

foto -II  POWIATOWE  DOŻYNKI  W  MIELCU
2008-08-30

31 sierpień 2008 roku pozostanie w pamięci kilku tysiącom przybyłych osób na boiska stadionu GRYF w Mielcu. Otóż odbyły się II Dożynki Powiatowe. Gospodarzem było Starostwo Powiatowe w Mielcu wraz ze Starostą Powiatu Panem Andrzejem Chrabąszczem.

Na uroczystości dożynkowe przybyła Pani Poseł Krystyna Skowrońska, Pan Poseł Leszek Deptuła i Pan Popiołek, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Paprocki, Pan Prezydent Miasta Mielca Janusz Chodorowski i Przewodniczący Rady Miasta Pan Zdzisław Nowakowski oraz liczne delegacje z wszystkich gmin. Tradycja wicia wieńców związana jest z podziękowaniem za zbiory a wieńce w postaci korony lub kopki uznawane są za najbardziej tradycyjne. Takie i inne rękodzieła można było oglądać podczas II Powiatowych Dożynek. Każda Gmina w powiecie mieleckim przybyła ze swoim wieńcem dożynkowym i miała czas na swoją prezentację słowno muzyczną.

Niemały wkład organizacyjny miał Automobilklub Mielecki w obchody święta plonów. Otóż jedną z najciekawszych imprez dożynkowych był pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu Sekcji Ratowników Drogowych z Mielca. Pokaz pozorowanego wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych i trzech osób rannych uzmysłowił społeczeństwu jak ważne jest udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Współdziałanie ratowników drogowych ze strażą pożarną i pogotowiem ratunkowym był bardzo profesjonalnie przeprowadzone.

To co mogło społeczeństwo mieleckie zobaczyć podczas pokazów dożynkowych to duże zaangażowanie i współpraca zespołu ratowników drogowych, ratowników medycznych i specjalistycznego zespołu straży pożarnej. Na terenie naszego miasta jest ponad 40 przeszkolonych ratowników drogowych mogących udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym. Automobilklub Mielecki nie ustaje w organizowaniu szkoleń i kursów na ratownika drogowego. Prowadzi pogadanki z najmłodszymi dziećmi oraz dziećmi niepełnosprawnymi. Jesteśmy otwarci na każdą możliwą współpracę która może przynosić pewne niewymierne korzyści.

Za przygotowanie i udział w pokazie serdecznie dziękujemy Komendantowi Powiatowemu Straży Pożarnej Panu Romanowi Kołaczowi i Dyrektorowi Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Panu Boberowi za zrozumienie idei całej sprawy i mocne wsparcie wspólnych działań.