2017-03-16 Zaproszenie członków AM na Walne Zebranie Członków Klubu sprawozdawczo - programowe

Zarząd Automobilklubu Mieleckiego zaprasza na Walne Zebranie Członków Klubu sprawozdawczo - programowe
w dniu 24 marca 2017 roku o godzinie 17.oo
do Sali konferencyjnej MOSiR w Mielcu przy ulicy Solskiego 1 pod trybuną, wejście od strony Hotelu Polskiego.


Termin I godz. 17.oo


Termin II godz. 17.3oPorządek zebrania:


 • 1. Otwarcie zebrania.
 • 2. Wręczenie wyróżnień i odznaczeń Polskiego Związku Motorowego.
 • 3. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 • 4. Wybór protokolanta zebrania.
 • 5. Przyjęcie porządku zebrania.
 • 6. Wybór Komisji Uchwał i wniosków
 • 7. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Automobilklubu Mieleckiego za rok 2016.
 • 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
 • 9. Zmiana w składzie Zarządu Klubu.
 • 10. Zawieszenie członkostwa w Automobilklubie Mieleckim.
 • 11. Zapoznanie z planem pracy Automobilklubu na rok 2017.
 • 12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • 13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • 14. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu i głosowanie.
 • 15. Zakończenie obrad.

Obecność członków na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym obowiązkowa.

Istnieje możliwość dokonania opłaty składki członkowskiej za 2017r.UWAGA dla członków AM!

Jeżeli nie będziesz mógł uczestniczyć w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Automobilklubu Mieleckiego z przyczyn bardzo ważnych to udziel innemu Członkowi swojego pełnomocnictwa.


Do pobrania: dokument - Pełnomocnictwo wzór 2017 [doc]