Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

ZAPROSZENIE na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczym członków AM.

2018-01-29

Niniejszym zapraszam do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym Członków Automobilklubu Mieleckiego, które odbędzie się w auli Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu przy ul. Jagiellończyka 3 w dniu 9 lutego /piątek/ 2018 roku o godzinie 16.oo.
Termin I godz. 16.00
Termin II godz. 16.30

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór protokolantów zebrania /2 osoby/.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków /3 osoby/
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Automobilklubu Mieleckiego.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Wolne wnioski.
 10. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Automobilklubu Mieleckiego.
 11. Podjęcie Uchwał Walnego Zebrania Wyborczego Członków Klubu.
 12. Informacja o zmianie adresu siedziby Automobilklubu Mieleckiego.
 13. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Klubu.
 14. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
 15. Ogłoszenie wyników wyborów.
 16. Zamknięcie obrad.

Proszę o niezawodny udział.
Prezes Zarządu Klubu Grzegorz Stryjski


KOMUNIKAT.
Koleżanki i koledzy, Członkowie Automobilklubu Mieleckiego.
Przypominamy o konieczności uiszczenia składki członkowskiej za rok 2018 celem przedłużenia ważności legitymacji Członkowskiej, a co za tym idzie ważności licencji sędziowskich i legitymacji Ratownika Drogowego PZM na 2018 rok.Opłacenia składki Członkowskiej w wysokości składki z roku 2017 można dokonać przelewem na nasze konto bankowe z dopiskiem /imienia i nazwiska/ lub osobiście w kasie Klubu.
Nr konta : 69 9183 0005 2001 0000 4369 0001 Bank Spółdzielczy w Mielcu.

Ratownicy Drogowi PZM winni złożyć swoje legitymacje celem dokonania aktualizacji na rok 2018.
Pilne i ważne dla sędziów sportowych.
Zarząd Automobilklubu Mieleckiego.