Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

AM ma nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną

2018-02-10

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Automobilklubu Mieleckiego wybrało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.


Skład Zarządu Klubu:

  • Prezes Zarządu - Grzegorz Stryjski
  • Wiceprezes Zarządu – Jarosław Zatoński
  • Sekretarz Zarządu – Damian Kilian
  • Członek Zarządu – Kazimierz Antos
  • Członek Zarządu – Wacław Grzelak
  • Członek Zarządu – Piotr Molak
  • Członek Zarządu – Piotr Ogorzałek


Komisja Rewizyjna Automobilklubu Mieleckiego

  • Przewodniczący Komisji – Władysław Korzeń
  • Sekretarz Komisji – Tomasz Koczur
  • Członek Komisji – Bogusław Durej