Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Komunikat ws. Licencji RN

2018-02-10

Automobilklub Ziemi Tyskiej organizuje kurs na licencję RN według nowych zasad. Kurs zostanie przeprowadzony w dniach 24-25 lutego br. Pierwszego dnia w siedzibie Automobilklubu w Tychach przy ulicy Barona 30/207 odbędzie się część teoretyczna kursu. Wykłady poprowadzą doświadczeni instruktorzy. Początek zajęć zaplanowano na godzinę 9:00, a koniec na 17:00.

Informacja o kursie

W planie kursu znajdują się m.in.:

  • podstawowe informacje na temat struktury oraz działania Polskiego Związku Motorowego,
  • omówienie regulaminów oraz przepisów FIA,
  • zasady korzystania z systemu Inside,
  • omówienie wszystkich rodzajów zawodów sportu samochodowego,
  • zapoznanie z procedurami odbioru administracyjnego oraz badania kontrolnego,
  • zaznajomienie procedurami obowiązującymi na poszczególnych punktach sportowych odcinków specjalnych,
  • omówienie zasady korzystania z książki drogowej,
  • procedur związanych z zapoznanie z trasą oraz opisem odcinków specjalnych,
  • procedura wypadkowa oraz raport powypadkowy

Drugiego dnia zaplanowana jest część praktyczna na Torze Fiata, podczas której doświadczeni instruktorzy oraz piloci na prawidłowo rozstawionym odcinku specjalnym wytłumaczą w praktyce procedury omawiane na zajęciach teoretycznych ze szczególnym naciskiem na zachowanie załogi na wszystkich punktach sportowych, z którymi będzie miała kontakt podczas rajdu. Korzystanie z książki drogowej oraz zachowanie podczas procedury wypadkowej. Początek części praktycznej zaplanowany jest na godzinę 8:00. Celem przeprowadzenia kursu jest jak najlepsze przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne do zadań i sytuacji z którymi przyszły zawodnik będzie spotykał się na rajdach oraz zaznajomienie z zasadami i procedurami, które wiążą się z uprawianiem tego sportu.

Bezpośrednio po zakończeniu kursu, tego samego dnia na Torze Fiata odbędzie się egzamin na licencję RN przeprowadzony przez OKSS przy ZO PZM w Katowicach. Początek egzaminu zaplanowano na godzinę 12:30.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
Odbycie części teoretycznej szkolenia
Odbycie części praktycznej szkolenia. Z części praktycznej zwolnione są osoby, które mają potwierdzone na druku P-3 ukończenie, co najmniej 4 imprez KJS, SKJS, TIS, (w tym minimum 2 w charakterze kierowcy) lub ukończenie 2 rund RPPST/HRSMP/HRPP jadąc bez pomiaru czasu, na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów.
Uczestnikiem szkolenia może być osoba pełnoletnia (lub, która uzyska pełnoletniość w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące przed dniem egzaminu).
Zaleca się aby uczestnik przedstawił zaświadczenie lekarskie podpisane przez specjalistę medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów motorowych w dyscyplinie sport samochodowy oraz zaświadczenie od uprawnionego psychologa o braku w/w przeciwwskazań.


Licencja RN uprawnia do startu w charakterze:
Kierowcy w Rajdach Okręgowych, Rajdowym Pucharze Polski Samochodów Terenowych, Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski, Pilota w HRSMP, Rajdach Okręgowych, Rajdowych Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych, Pucharze Polski Samochodów Terenowych, Kosz pełnego kursu wynosi 600 zł. Koszt w przypadku korzystania tylko z zajęć teoretycznych wynosi 300 zł. Cena zawiera obiad oraz materiały szkoleniowe. Automobilklub może pomóc również w załatwieniu noclegu. Dodatkowo należy uwzględnić koszt egzaminu, który wynosi 250 zł.

Formularz ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy wysyłać na adres Automobilklubu Ziemi Tyskiej podając imię, nazwisko i nr telefonu oraz wariant kursu lub wypełniając zgłoszenie elektroniczne. Płatności należy dokonać na konto przed rozpoczęciem kursu. Dane do przelewu znajdują się w Informacji o Kursie. Warunkiem odbycia się kursu jest zgłoszenie się minimum 10 osób. Maksymalna ilość zgłoszę na kurs to 20 osób (+ 3 rezerwowe). O kolejności przyjęcia zgłoszeń decyduje data przesłanego kompletnego zgłoszenia. W pierwszej kolejności będą przyjmowane zgłoszenia członków Klubów i Automobilklubów ZO PZM Katowice. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 603 606 754. Adres strony internetowej Automobilklubu Ziemi Tyskiej www.azt.tychy.pl

Termin poprawkowy został wyznaczony na dzień 18.03.2018 r.

Kierownik kursu: Dominik Ochojski, tel. 696 452 201, mail: dominik.ochojski@pzm.pl

Dodatkowy kontakt: Grzegorz Wróbel, tel. 603 606 754, e-mail: biuro@automobilklub.tychy.pl

Kurs zostanie przeprowadzony wg. wytycznych zawartych w komunikacie Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM nr 1/2018 z dnia 19.01.2018 r. Kurs będzie prowadzony przez praktyków, doświadczonych instruktorów oraz pilotów rajdowych.