Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych

2018-11-15
APEL
18 listopada 2018 r. przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Obchodzony jest od 2005 roku z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych w trzecią niedzielę listopada każdego roku. W związku z powyższym Główna Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego PZM zwraca się z apelem o włączenie się w obchody poprzez przeprowadzanie pogadanek o tematyce BRD, pokazów, etc.
Główna Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego PZM
 
W odpowiedzi na apel Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego PZM Automobilklub Mielecki organizuje 21 listopada Powiatową Olimpiadę Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Szkół Ponadpodstawowych. Będą między innymi pozorowane wypadki i zdarzenia komunikacyjne. Tym samym przyczynimy się do kształtowania świadomości młodzieży w zakresie aktywnego niesienia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
Sekcja Ratowników Drogowych PZM Automobilklubu Mieleckiego
Piotr Ogorzałek Członek Zarządu