Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Drużyna Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu najlepsza.

foto -Drużyna Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu najlepsza.
2018-11-23

VII Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Szkół Ponadpodstawowych została rozegrana 21 listopada w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu. Organizatorem była Sekcja Ratowników Drogowych PZM Automobilklubu Mieleckiego przy współpracy z Biurem Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego. Organizowana jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych, ma charakter jednoetapowy. Inicjatywa ta kierowana jest bezpośrednio do młodzieży uczącej się udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa oraz w innych formach nauki pierwszej pomocy.

Celem naszym jest kształtowanie wśród młodzieży postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz innych ludzi. Kreowanie umiejętności współpracy w grupie, wzajemnej pomocy, życzliwości oraz aktywnego niesienia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku różnych wypadków i zdarzeń losowych. Taki motyw przyświecał temu zadaniu w którym uczestniczyła młodzież mieleckich szkół ponadpodstawowych.

 

Oprócz podstawowych wiadomości z zakresu pierwszej pomocy uczestnicy musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi. Co należałoby zrobić gdy zobaczymy ucznia, który siedząc miękko osunął się na ziemię bez uderzenia głową bądź inną częścią swojego ciała o podłoże. Jesteśmy sami, brak wokół nas osób postronnych. Osoba jest nieprzytomna ale oddycha. Widząc takie zdarzenie powinniśmy natychmiast udzielić pomocy.

 

W innym przypadku będąc na boisku szkolnym jedzie sobie kolega rowerem, może hulajnogą, nagle się przewraca i doznaje poważnego urazu nogi. Jest osobą przytomną.

I jeszcze inna sytuacja, która jest bardzo poważna ponieważ napotykamy osobę nieprzytomną z zatrzymanym oddechem.

Jak należało zareagować na zaistniałe zdarzenia. Tego mogli doświadczyć uczestnicy VII Powiatowej Olimpiady. Wśród dziewięciu zespołów szkolnych najlepszą drużyną była drużyna z Zespołu Szkół Budowlanych - Łucja Pietrzycka, Aleksandra Popiołek i Sławomir Batko. Natomiast druga drużyna Karolina Chrabąszcz, Gabriela Dorociak i Dominika Moryl z ZSB zajęły czwarte miejsce. Opiekunami drużyn byli Panowie Stanisław Starzyk i Lucjan Gołębiowski. Łucja Pietrzycka najlepiej poradziła sobie z osobą nieprzytomną z zatrzymanym oddechem – najlepiej wykonała resuscytację krążeniowo oddechową, została wyróżniona pamiątkowym pucharem i nagrodą rzeczową. Także najlepszym uczestnikiem VII Powiatowej Olimpiady został uczeń ZSB Sławomir Batko. To dla niego przypadł puchar i nagroda rzeczowa jako „Najlepszy Uczestnik Olimpiady”.

 

Drugie i trzecie miejsce zespołowo przypadło drużynom z Zespołu Szkół Technicznych w składzie Izabela Rutkowska, Marta Kasprzak i Oskar Tyniec oraz Justyna Janus, Faustyna Tomecka i Kinga Karkosza pod opieką Pana Andrzeja Wyzgi.

 

Wszystkie zwycięskie drużyny otrzymały z rąk Dyrektora ZS CKR Pana Kazimierza Śpiewaka i Sędziego Głównego Olimpiady byłego Mistrza Polski Ratowników Drogowych PZM Piotra Ogorzałka pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe. W sprawnym przebiegu Olimpiady pomagali ratownicy drogowi i sędziowie sportowi Automobilklubu Mieleckiego. Dużą pomocą i wsparciem osobowym stanowiła grupa uczniów z klasy III DM Zespołu Szkół Technicznych. Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania kolejny już raz Olimpiady Powiatowej Pierwszej Pomocy składamy serdeczne podziękowanie.

 

Dziękujemy Dyrekcji i nauczycielom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu, dziękujemy uczestnikom tejże Olimpiady oraz wszystkim opiekunom i nauczycielom. Dziękujemy mieleckim firmom takim jak firma TARGUM i ZEDGUM oraz przedsiębiorstwu MPGK w Mielcu za pomoc i wsparcie przy organizacji VII Powiatowej Olimpiady Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Szkół Ponadpodstawowych.