Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

OC droższe nawet o 70 proc dla zabytkowych pojazdów?

2018-12-21

KOMUNIKAT Polskiego Związku Motorowego !!!


Z przykrością informujemy, że zgodnie z decyzją PZU z dnia 14.12.2018r., od dnia 19.12.2018 r., ulegają zmianie zasady przyznawania zniżki na ubezpieczenie OC dla pojazdów "Zabytkowych".
Zgodnie z tymi zasadami zniżka ma zastosowanie:
"Wyłącznie przy zawieraniu nowych i wznowionych umów ubezpieczenia, o których mowa w ust.1, jeżeli pojazd posiada, tzw. "żółte tablice" rejestracyjne (z pięcioma znakami) oraz spełniony jest przynajmniej jeden z następujących warunków:
1) jest pojazdem zabytkowym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym – czyli pojazdem, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazdem wpisanym do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) jest pojazdem mającym co najmniej 25 lat i uznany jest przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji."


W celu uzyskania szczegółowych informacji bardzo prosimy o kontakt z Waszym agentem PZU.
Mając na uwadze to, że wielu członków PZM, nie posiadających samochodów określonych wyżej, a starszych niż 25 lat korzystała dotychczas z tej zniżki, będziemy proponować PZU przywrócenie dotychczas obowiązujących zasad.


Złączamy link do artykułu na w/w temat na portalu interia.pl PZU kontra kierowcy. OC droższe nawet o 70 proc? autor - Paweł Rygas