Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

KOMUNIKAT.

2019-02-21

Koleżanki i koledzy, Członkowie Automobilklubu Mieleckiego.
Przypominamy o konieczności uiszczenia składki członkowskiej za rok 2019 celem przedłużenia ważności legitymacji Członkowskiej, a co za tym idzie ważności licencji sędziowskich i legitymacji Ratownika Drogowego PZM na 2019 rok.

Opłacenia składki Członkowskiej można dokonać przelewem na nasze konto bankowe z dopiskiem /imienia i nazwiska/ lub osobiście w kasie Klubu.


Nr konta : 69 9183 0005 2001 0000 4369 0001 Bank Spółdzielczy w Mielcu. Sędziowie i Ratownicy Drogowi PZM winni złożyć swoje legitymacje celem dokonania aktualizacji na rok 2019. Pilne i ważne dla sędziów sportowych i Ratowników Drogowych PZM. Zarząd Automobilklubu Mieleckiego.