Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

BEZPIECZNIE JEŻDZIMY MY NAJMŁODSI.

foto -BEZPIECZNIE   JEŻDZIMY   MY   NAJMŁODSI.
2008-11-09

Uczniowie mieleckich szkół maja nareszcie miasteczko ruchu drogowego. Nie jest to miasteczko z prawdziwego zdarzenia ale nowe znaki i namalowane linie pozwolą na sprawdzenie bezpiecznego poruszania się po drogach. W październiku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie przekazał Szkole Podstawowej nr 3 komplet nowych znaków drogowych i wymalował linie obrazujące miasteczko ruchu drogowego.

Z tej okazji został zorganizowany Miejski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym z udziałem szóstoklasistów. Wygrała Szkoła Podstawowa nr 11. Obok niej na podium stanęła pierwsza drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 2. Na kolejnych miejscach uplasowały się Szkoły Podstawowe nr 12, 1, 6, 9 oraz 13. Poziom zawodów jest coraz wyższy. Nauczyciele przywiązują większą wagę do nauczania przepisów ruchu drogowego a dzieci coraz lepiej i sprawniej jeżdżą rowerem.
Na uroczystość otwarcia miasteczka przybyły władze samorządowe naszego miasta, przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Ruchu Drogowego, Wiceprezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie, Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji, policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego, przedstawiciele Automobilklubu Mieleckiego i ratownicy z Sekcji Ratownictwa Drogowego Automobilklubu.

To członkowie Automobilklubu Mieleckiego i funkcjonariusze policji poprowadzili uczestników turnieju do zwycięstwa punktując i sędziując zawodników. Jesteśmy przekonani że dzieci zdające na kartę rowerowa będą mogły zaprezentować się na nowym miasteczku drogowym.
Zapewnieniem władz samorządowych jest wybudowanie jeszcze jednego miasteczka przy Szkole Podstawowej nr 9 w roku 2009 na którym mogłyby odbywać się egzaminy na kartę motorowerową. Tematów, szkoleń i konkursów związanych z bezpieczeństwem nigdy nie jest za wiele.