Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Finał VIII Powiatowej Olimpiady Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w szkołach ponadpodstawowych.

foto -Finał VIII Powiatowej Olimpiady Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w szkołach  ponadpodstawowych.
2019-11-25

Już po raz ósmy uczniowie szkól średnich uczestniczyli w rywalizacji o palmę najlepszej szkoły w powiecie w ratownictwie przedmedycznym. Właśnie 21 listopada w Zespole Szkół Technicznych odbyła się rywalizacja uczniowska. Do walki o najlepszą szkołę przystąpili uczniowie z siedmiu szkól Powiatu Mieleckiego. Olimpiadę patronował Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak. Gospodarzem Olimpiady był Zespół Szkół Technicznych, natomiast organizatorem była sekcja ratowników drogowych i członkowie Automobilklubu Mieleckiego. Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy Przedmedycznej organizowana jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych, ma charakter jednoetapowy.

Inicjatywa ta skierowana jest bezpośrednio do młodzieży uczącej się udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa. Celem organizowanych rozgrywek jest propagowanie i popularyzacja wiedzy, umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kształtowanie wśród młodzieży postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz innych ludzi. Kreowanie wśród młodzieży umiejętności współpracy w grupie, wzajemnej pomocy i życzliwości. Kształtowanie świadomości w zakresie aktywnego niesienia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku różnych wypadków i zdarzeń oraz ujednolicanie standardów nauczania pierwszej pomocy według wzorców upowszechnianych przez Europejską i Polską Radę Resuscytacji.

Grono sędziowskie stanowili ratownicy, instruktorzy Ratownictwa Drogowego, Ratownicy Drogowi Polskiego Związku Motorowego, aktualny Mistrzowie Polski w Ratownictwie Drogowych z 2019 roku Mateusz Machnik oraz Piotr Ogorzałek Mistrz Polski z 2013 roku zrzeszeni w Automobilklubie Mieleckim. Dużą pomocą wsparła nasze działania młodzież szkolna Zespołu Szkół Technicznych z klasy III DM i IV DM. Tej młodzieży należą się duże słowa uznania i podziękowania.

Startujący uczestnicy Olimpiady musieli rozwiązać test z wiadomości teoretycznych a w dalszej części wykazać się umiejętnościami praktycznymi ratującymi życie ludzkie. Należało wykonać postepowanie w przypadku osoby nieprzytomnej z zachowanym oddechem, która spadła z rusztowania. W drugim przypadku mieli do czynienia z osobą nieprzytomną z zatrzymanym oddechem. I w tym przypadku należało wykonać osobie poszkodowanej sztuczne oddychanie. Do tego celu osoba ratująca życie miała do dyspozycji fantoma szkoleniowego. Trzecie zdarzenie to wypadek w którym osoba poszkodowana jest przytomna, natomiast doznała urazu nogi. Wpadła pod jadącego gokarta sportowego.

W wyniku przeprowadzonych konkurencji oraz rozwiązanego testu najlepszą drużyną VIII Powiatowej Olimpiady Pierwszej Pomocy okazała się drużyna z Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu w składzie Grzegorz Ulrych, Gabriel Rzepka i Rafał Janeczek. Grzegorz Ulrych w wyniku dogrywki wykonał najlepiej resyscytację ze wszystkich uczestników otrzymując pamiątkowy puchar Olimpiady.

Najlepszym uczestnikiem VIII Powiatowej Olimpiady został Rafał Janeczek, wyróżniony także pamiątkowym pucharem. Tym samym uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych obronili najlepsze miejsce Olimpiady z 2018 roku. Opiekunami startujących drużyn byli Pan Stanisław Starzyk oraz Pan Lucjan Gołębiowski. Drużyną, która zajęła drugie miejsce to drużyna Zespołu Szkół Technicznych , Faustyna Tomecka, Paulina Stepczyk i Dominika Szklarz. Opiekunem drużyny był Pan Andrzej Wyzga, nauczyciel, instruktor ratownictwa drogowego i Mistrz Polski w Ratownictwie Drogowym Polskiego Związku Motorowego z 2019 roku.

Trzecie miejsce wywalczyła druga drużyna Zespołu Szkół Budowlanych, Ewelina Gera, Paulina Jasion i Łukasz Stala.

Najlepsze drużyny otrzymały z rąk organizatorów pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Były również podziękowania dla opiekunów i osób przygotowujących uczniów do Olimpiady. Wszyscy startujący uczestnicy VIII Powiatowej Olimpiady Pierwszej Pomocy otrzymali specjalne breloczki ratownicze z maseczką i rękawicami w saszetce. Nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Mielcu, Automobilklub Mielecki, Zespół Szkół Technicznych oraz wspierające mieleckie firmy.

Jako Automobilklub Mielecki serdecznie dziękujemy dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych za pomoc i wsparcie w przygotowaniu Olimpiady. Dziękujemy Panu Staroście Stanisławowi Lonczakowi za poświęcony czas i dokonanie wręczenia pamiątkowych pucharów, nauczycielom i uczniom startującym w VIII Powiatowej Olimpiadzie Pierwszej Pomocy. Dziękujemy młodzieży z klasy III DM i IV DM za pomoc i sprawne przeprowadzenie Olimpiady. Dziękujemy sędziom, ratownikom i członkom Automobilklubu Mieleckiego za przygotowanie i zaangażowanie się w sprawny przebieg Olimpiady.