Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

CHCĄ RATOWAĆ ŻYCIE

foto - CHCĄ   RATOWAĆ    ŻYCIE
2008-11-21

Osoby głuchonieme uczyły się udzielać pierwszej pomocy. Po raz pierwszy w Mieleckim Kole Związku Głuchoniemych instruktorzy ratownictwa drogowego przekazywali wiedzę osobom niesłyszącym. Z pomocą pani Izabeli Pleban tłumacza i instruktora języka migowego Andrzej Wyzga, Michał Polak i Krzysztof Soboń przekazywali wiadomości i pokazywali praktycznie jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej przez osoby głuchonieme.

W szkoleniu wzięło udział 18 osób niesłyszących należących do Polskiego Związku Głuchych w Mielcu w raz z jej Prezesem Panią Danutą Starzak. Ponad pięciogodzinną pilotażową lekcję przygotowała Sekcja Ratowników Drogowych Automobilklubu Mieleckiego. Pomysł zorganizowania zajęć z udziałem osób głuchoniemych i niedosłyszących zrodził się w roku 2006. Jednak potrzeba było trochę czasu na przygotowanie się do takiego szkolenia i przełamania bariery ciszy. Mieleccy instruktorzy ratownictwa drogowego bardzo skrupulatnie przygotowywali się do szkolenia, opracowano program z uwzględnieniem najważniejszych problemów z udzielania pierwszej pomocy tej grupy osób. Oni też mogą znaleźć się w sytuacji kiedy pomoc z ich strony będzie bezcenna. Nie można dyskwalifikować takiej grupy społecznej, chcą funkcjonować jak zdrowi ludzie. Dlatego Mielecki Automobilklub podjął się takiego zadania. Jak widać pomysł wypalił i z pewnością będzie kontynuowany. Zaangażowanie grupy szkolącej jest bardzo duże. W ciszy i dużym skupieniu z pomocą Pani Izy wiadomości trafiały do zainteresowanych a ćwiczenia wykonywali bardzo starannie i poprawnie. Im trudniej tym praca daje więcej satysfakcji, to co robimy jest potrzebne stwierdzili instruktorzy z Automobilklubu Mieleckiego. To dopiero początek naszych spotkań zagestykulowały językiem migowym osoby biorące udział w szkoleniu. Następne spotkania już w najbliższym czasie i jeszcze w tym roku.