Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Nowi ratownicy mieleckiego Automobilklubu.

foto -Nowi   ratownicy  mieleckiego  Automobilklubu.
2008-12-17

17 grudnia 2008 roku Komisja egzaminacyjna PZM przeprowadziła egzamin sprawdzający wiadomości teoretyczne i praktyczne kandydatów na ratowników PZM. W wyniki pozytywne egzaminu teoretycznego i praktycznego pozwoliły że sześciu kursantów otrzymało tytuł Ratownika Drogowego Polskiego Związku Motorowego. Weronika Baran, Agnieszka Lonczak, Wacław Baran, Kamil Chmaj, Dariusz Kużdżał i Krzysztof Jasiński zostali nowymi ratownikami Automobilklubu Mieleckiego.