Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Szkoleniowy Zlot Ratowników Drogowych PZM z Podkarpacia na mecie

foto -Szkoleniowy Zlot Ratowników Drogowych PZM z Podkarpacia na mecie
2021-09-13 12 września Automobilklub Mielecki zorganizował na terenie Powiatu Mieleckiego szkoleniowy Zlot Ratowników Drogowych PZM. Impreza była kilkakrotnie przekładana aż w końcu doczekała się realizacji w trudnych warunkach pandemicznych. Na Zlot przybyły załogi ze Stalowej Woli, Automobilklubu Rzeszowskiego, zameldowała się załoga mieleckich harcerzy oraz ratownicy Automobilklubu Mieleckiego. Przybył także przedstawiciel Zarządu Okręgowego PZM w Rzeszowie Wiceprezes Zarządu Jan Jędrzejko w towarzystwie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Mariusz Przywary. Niedziela przywitała uczestników Zlotu bardzo ładną i ciepłą pogodą. Przed siedzibą Automobilklubu Mieleckiego odbyło się uroczyste powitanie uczestników oraz badanie kontrolne przed wyruszeniem na trasę Zlotu.
Takie są procedury regulaminowe wszystkich zlotów.
Po rejestracji i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego przystąpiono do rozwiązywania testu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz znajomości przepisów ruchu drogowego. Po rozwiązaniu testu załogi dwuosobowe kierowca i pilot mogły wyruszyć na trasę Zlotu.
Trasa Zlotu swój początek miała z przed siedziby Automobilklubu, następnie ulicami naszego miasta do miejscowości Rzemień. Po drodze były usytuowane dwa pozorowane wypadki.
Jeden wypadek miał miejsce na parkingu Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ulicy Sękowskiego. Na parkingu bawił chłopiec czwartej klasy szkoły podstawowej w towarzystwie rodzica. Pod opieką taty chłopiec jeździł po placu małym samochodzikiem baggy. W trakcie jazdy uderzył w krawężnik powodując uraz prawej nogi /złamanie otwarte/. Opiekujący się ojciec szukał pomocy dla swojej pociechy. Na to całe zdarzenie nadjechała załoga ratowników drogowych biorących udział w Zlocie Szkoleniowym. Właśnie uczestniczące załogi miały kolejno udzielać pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku. Opiekujący się swoim synkiem tato zabiegał u ratowników jak najszybszej pomocy przedmedycznej. Tak właśnie wyreżyserowany wypadek był oceniany przez sędziów ratowników medycznych oraz instruktorów ratownictwa drogowego.
To wypadek z życia wzięty, zabawa niekiedy tak się kończy.
Drugim wypadkiem który uczestnicy napotkali na swojej trasie był wypadek chemiczny. Wypadek miał miejsce w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.prof. Wł. Szafera w Rzemieniu. Podczas prac opryskowych uległ zatruciu pracownik obsługujący opryskiwacz. Należało natychmiast udzielić potrzebnej pomocy a następnie wezwać odpowiednie służby ratownicze. Ciecz znajdująca się w opryskiwaczu była cieczą niebezpieczna nieznaną powodującą chwilową utratę świadomości. Temu panu należało przyjść jak najszybciej z pomocą. Mogli w tym pomóc uczestnicy niedzielnego szkoleniowego zlotu.
Po udzieleniu pomocy załogi udawały się do Mielca na strzelnicę przy ulicy Partyzantów. Na uczestników czekał szkoleniowy fantom. Próba ta została wykonana na fantomie podłączonym do komputera, oddzielnie przez kierowcę i pilota. Uczestnicy prowadzący resuscytację wykonywali czynności wyłącznie poprzez uciski klatki piersiowej przy użyciu rękawiczek ochronnych. Potwierdzeniem wykonania tej próby był wpis sędziego do protokołu i karty drogowej załogi. Po oddaniu karty drogowej komisja dokonała ostatecznego podsumowania.
W trakcie praz komisji na uczestników czekały gorące grillowe kiełbaski, herbata, kawa i napoje. Z niepokojem oczekiwano na ostateczne wyniki.
Przez minionych kilka lat nie był organizowany żaden Zlot na Podkarpaciu. Automobilklub Mielecki postanowił przeprowadzić szkoleniowy Zlot Ratowników Drogowych przy wsparciu Zarządu Powiatu Mieleckiego, Starosty Powiatu Mieleckiego, który to objął nad Zlotem Patronat Honorowy.
Drużyną, która rozwiązała najlepiej i bezbłędnie test była drużyna mieleckich harcerzy, Marta i Łukasz.
Najlepszą drużyną Zlotu była drużyna ze Stalowej Woli, Iwona i Tadeusz. Drugie miejsce przypadło drużynie z Automobilklubu Mieleckiego, kierowca Konrad Kilian i pilot Maksymilian Ziółko. Organizatorzy i Komisja oceniająca uczestników Szkoleniowego Zlotu Ratowników Drogowych PZM postanowiła wszystkie załogi uczestniczące w Zlocie uhonorować pamiątkowymi statuetkami i nagrodami rzeczowymi.
 
Za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu Zlotu Organizatorzy dziękują Zarządowi Starostwa Powiatowego w Mielcu, Panu Staroście, Dyrekcji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego na czele z Panem Dyrektorem Kazimierzem Śpiewakiem, firmie Targum Róg, Zieliński, Zarządowi Okręgowemu PZM w Rzeszowie, ratownikom medycznym i ratownikom drogowym, sędziom oceniającym wypadki, pozorantom, rodzicom młodych pozorantów, członkom Automobilklubu Mieleckiego. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do osób które mogły nam udostępnić strzelnicę. Nie można by było przeprowadzić Zlotu bez pomocy i wsparcia ludzi dobrej woli w obecnych warunkach pandemii. Gorąco jeszcze raz dziękujemy jako członkowie Automobilklubu Mieleckiego.