Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W PRZYŁĘKU

foto -TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA  W PRZYŁĘKU
2009-03-26

Marzec i kwiecień to bardzo pracowite miesiące dla działaczy, sędziów i ratowników Mieleckiego Automobilklubu. Na zaproszenie Pani Wójt z Gminy Niwiska Pani Elżbiety Wróbel i Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyłęku Pani Joanny Trelka członkowie Automobilklubu Mieleckiego przeprowadzili Gminny Turniej BRD.

26 marca 2009 roku Szkoła Podstawowa w Przyłęku gościła siedem reprezentacji uczniowskich ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Niwiska. Dla uczniów szkół podstawowych był to pierwszy sprawdzian ze znajomości przepisów ruchu drogowego i umiejętności jazdy na rowerze. Po uroczystym otwarciu Turnieju przez Dyrektorkę Szkoły Panią Joannę Trelkę i Prezesa Automobilklubu Mieleckiego Grzegorza Stryjskiego uczestnicy przystąpili do rozwiązywania testów ze znajomości przepisów ruchu drogowego.

Osobami które nadzorowały przebieg testu byli: Kierownik Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej Pan Stanisław Kubik oraz Panowie Daniel Blicharz i Andrzej Pastuła policjanci z posterunku w Niwiskich. Tor przeszkód wraz z miasteczkiem ruchu drogowego sędziowali Pan Bonifacy Jakubowski, Kamil Chmaj, Marcin Wróbel i Krzysztof Dobosz z Automobilklubu Mieleckiego. Krótki pokaz udzielania pierwszej pomocy przedstawili ratownicy drogowi Krzysztof Dobosz i Kamil Chmaj. Nad sprawnym przebiegiem Gminnego Turnieju BRD czuwał nauczyciel Szkoły Podstawowej w Przyłęku Pan Waldemar Guzior.

Najlepszym uczniem I Gminnego Turnieju BRD w Gminie Niwiska został uczeń Dawid Saj ze Szkoły Podstawowej w Hucinie. Najlepszą drużyną Turnieju okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Hucinie w składzie: Dawid Saj, Marcin Krasoń i Andrzej Łakomy. Oni też będą reprezentować Gminę Niwiska na Powiatowym Turnieju BRD w Kolbuszowej. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Trześni a trzecie Szkoła Podstawowa z Huciny. Zwycięskie drużyny wyróżniono nagrodami rzeczowymi.

Wszyscy zaś uczestnicy Turnieju otrzymali opaski odblaskowe i informatory o swojej gminie. Dla organizatorów, przedstawicieli policji w Kolbuszowej i Niwiskich oraz przedstawicieli Automobilklubu Mieleckiego Pani Wójt Gminy Niwiska i Pani Dyrektor Szkoły przekazała słowa podziękowania oraz foldery Powiatu Kolbuszowskiego i Gminy Niwiska za zaangażowanie się i sprawną organizację I Gminnego Turnieju BRD.