Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

foto -WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
2009-03-08

8 marca 2009 roku w sali Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe Członków Automobilklubu Mieleckiego.

Zgodnie z postanowieniem Statutu Automobilklubu Mieleckiego Walne Zebranie Sprawozdawcze mają odbywać się corocznie do końca pierwszego kwartału.

Otwierając Zebranie Prezes Grzegorz Stryjski i Wiceprezes Artur Smykla powitali zebranych. Zgodnie z długoletnią tradycją wszystkim Paniom przekazali życzenia oraz wręczyli kwiatki. Dokonano także wręczenia nowych legitymacji i książeczek Ratownika Drogowego PZM, które otrzymało sześć osób. Po krótkich uroczystych chwilach przystąpiono do obrad Walnego Zebrania.

Sprawozdanie z działalnośc i Automobilklubu Mieleckiego za rok 2008 przedstawił Prezes Zarządu Klubu Grzegorz Stryjski. Sprawy finansowe za 2008 rok przedstawił w swoim sprawozdaniu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Tomza. Konrad Łakomy jako Członek Zarządu przedstawił plan pracy Automobilklubu na 2009 rok. Zebrani podczas dyskusji bardzo podkreślali duże zaangażowanie wszystkich członków Automobilklubu oraz ratowników drogowych.

Cieszy fakt że wśród licznej grupy członków jest bardzo duża grupa młodych ludzi. O tych i innych sprawach mówiła Pani Poseł na Sejm Krystyna Skowrońska. Głos w dyskusji zabierali: Artur Smykla, Andrzej Wyzga, Stanisław Tomza, Władysław Korzeń, Grzegorz Stryjski i Aleksander Gawron. Zebrani przystąpili do głosowań. Za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Klubu wszyscy członkowie byli jednomyślni i zagłosowali za udzieleniem absolutorium. Praca Zarządu i Komisji Rewizyjnej została oceniona bardzo wysoko. Za takie wyniki wszystkim należą się słowa podziękowania powiedział Prezes Grzegorz Stryjski.

Słowa uznania i podziękowania Prezes Zarządu Klubu skierował do firm i instytucji państwowych. Wśród instytucji i firm sponsorskich wymienił: Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Mielcu, Firmę TARGUM, Zakład Metalowy w Ławnicy, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIBMOT, Zakład Konserwacji i Napraw Sprzętu GAŚNICA, Firma REG BENZ, MOS i R, Firma BASCO 2 oraz osoby anonimowe.

Słowa szczególnego podziękowania skierował do Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej, ekcji Ratowników Drogowych Automobilklubu Mieleckiego, Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej traży Pożarnej w Mielcu, Dyrekcji Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, strażaków ochotników z OSP w Rzochowie i Rzemieniu, Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mielcu.

Po dyskusji przyszedł czas na wnioski i uchwały które przedstawił Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Pan Władysław Korzeń. Podjęte uchwały zostały poddane głosowaniu i przyjęte jednogłośnie. Walne Zebranie prawozdawcze Członków Automobilklubu Mieleckiego pod przewodnictwem Jarosława Zatońskiego zostało zakończone.