Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

III Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy

foto -III Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy
2009-05-30

30 maja br. w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w III Powiatowym Konkursie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej zorganizowanym przez Sekcję Ratowników Drogowych Automobilklubu Mieleckiego pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Zespołu Szkół Technicznych, drugie V Liceum Ogólnokształcące, natomiast trzecie Zespół Szkół Budowlanych.

W sobotnie przedpołudnie w auli szkolnej Zespołu Szkół Technicznych zgromadziło się siedem drużyn uczniowskich z sześciu szkół powiatu mieleckiego, aby sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, nauczanej w ramach przedmiotu przysposobienie obronne. Do konkursu stanęły trzyosobowe reprezentacje: Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych, V Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzemieniu. Konkurs składał się z części teoretycznej, obejmującej test wiadomości oraz części praktycznej, sprawdzającej umiejętności uczniowskie w trakcie pozorowanych wypadków.

Najbardziej widowiskowa część praktyczna obejmowała realizację trzech zadań.

Podczas pierwszej konkurencji należało udzielić pomocy osobie w trakcie napadu epilepsji. Drugie zadanie wiązało się z wykonaniem przez uczniów resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie oraz ułożeniem poszkodowanego (pozoranta) w pozycji bezpiecznej. Trzecia konkurencja dotyczyła postępowania w przypadku osoby przytomnej z obrażeniami ciała.

Młodzieżowe zmagania ratownicze uważnie obserwował Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Mielcu – Stanisław Tomza, wspierający ideę konkursu od początku jej realizacji.

Po podsumowaniu wszystkich konkurencji Artur Smykla jako sędzia główny konkursu oraz Grzegorz Stryjski – Prezes Automobilklubu Mieleckiego, ogłosili wyniki końcowe.

  • Pierwsze miejsce zdobyła ekipa Zespołu Szkół Technicznych w składzie: Marcelina Żądło, Konrad Stoczko, Witold Trela, przygotowana do konkursu przez Andrzeja Wyzgę.
  • Na drugim miejscu uplasował się zespół V Liceum Ogólnokształcącego: Joanna Kieszek, Marika Drabik, Radosław Kokoszka, prowadzony przez Roberta Wilaszka.
  • Trzecie miejsce wywalczyła drużyna Zespołu Szkół Budowlanych w składzie: Klaudia Dziekan, Maciej Okulski, Bartosz Szmagała, przygotowana przez Stanisława Starzyka.

Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe, natomiast pozostałe zespoły oraz ich opiekunowie dyplomy uczestnictwa oraz mini pakiety ratownicze.

Grono sędziowskie konkursu stanowili instruktorzy oraz ratownicy drogowi Polskiego Związku Motorowego: Krzysztof Soboń, Michał Polak, Agnieszka Chęcińska, Kamil Chmaj oraz Krzysztof Dobosz. Na trzech stanowiskach sędziowie oceniali wykonanie przez uczniów poszczególnych zadań praktycznych. Po zakończeniu każdej konkurencji uczestnicy otrzymywali informację zwrotną odnośnie słuszności podjętych przez nich czynności ratowniczych w trakcie poszczególnych zadań. Na koniec zmagań sędziowie osobiście zaprezentowali modelowy tok postępowania ratowniczego właściwy dla wszystkich trzech konkurencji.

To kolejna bardzo pożyteczna inicjatywa mieleckich ratowników-wolontariuszy skupionych w Sekcji Ratowników Drogowych Automobilklubu Mieleckiego. Idea konkursu spotkała się z dużym zainteresowaniem lokalnego środowiska nauczycieli przysposobienia obronnego, którzy zagadnienia związane z ratownictwem i pierwszą pomocą realizują w ramach tego przedmiotu. Miejmy nadzieję, że młodzieżowe zmagania ratownicze na stałe zapiszą się w kalendarzu mieleckich imprez. Organizatorom wypada tylko życzyć kolejnych tak udanych imprez.

AUTOMOBILKLUB MIELECKI

jako organizator III Powiatowego Konkursu PPP pragnie podziękować urzędom i instytucjom państwowym, firmom oraz osobom prywatnym a w szczególności :Panu Andrzejowi Chrabąszczowi Staroście Powiatu Mieleckiego, Panu Stanisławowi Tomzie Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Sportu, Panu Janowi Myśliwcowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, Panu Andrzejowi Nawrot z firmy BASCO II, Panu Markowi Pierogowi z Zakładu „Gaśnica”, Panu Edwardowi Zielińskiemu z firmy TARGUM za pomoc i wsparcie finansowe przy organizacji konkursu. Redakcji Tygodnika „KORSO” za patronat medialny nad imprezą.