Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Walne Zebranie Wyborcze Automobilklubu Mieleckiego.

foto -Walne Zebranie Wyborcze Automobilklubu Mieleckiego.
2009-10-22

22 października 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Wyborcze nowych władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej Automobilklubu Mieleckiego. W nowo odremontowanej kawiarence internetowej KLEKS w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu spotkali się członkowie Automobilklubu Mieleckiego wraz z zaproszonymi gośćmi.

Sprawozdanie z czteroletniej działalności przedstawił Prezes Zarządu Grzegorz Stryjski a sprawy finansowe Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Tomza. Grzegorz Stryjski i Artur Smykla podziękowali wyróżnionym osobom za osobiste zaangażowanie i współpracę w rozwój Automobilklubu Mieleckiego wręczając okolicznościowe statuetki. Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami Przewodniczący Zebrania Jarosław Zatoński poprosił zebranych o głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania dla ustępującego Zarządu. Uczestnicy, członkowie Automobilklubu udzielili wotum zaufania ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Zgromadzeni w wyniku głosowania wybrali nowe władze. Prezesem Zarządu Klubu na następną kadencję został ponownie Grzegorz Stryjski. W skład Zarządu weszły następujące osoby: Konrad Łakomy, Weronika Baran, Mariusz Barnaś, Artur Smykla, Michał Polak i Piotr Hnat.
Komisją Rewizyjną przewodniczył będzie dotychczasowy Przewodniczący Stanisław Tomza a pomagać w pracy będą Władysław Korzeń i Wacław Baran.

Stary – Nowy Prezes Grzegorz Stryjski podziękował zebranym za obdarzenie jego osoby dużym zaufaniem. Będę wypełniał powierzone zadania tak dobrze jak do tej pory, a przy wsparciu pozostałych Członków Automobilklubu i Zarządu, Automobilklub Mielecki będzie widocznym i znaczącym stowarzyszeniem w mieście, terenie i kraju – powiedział Grzegorz Stryjski.

Uchwała Zarządu z dnia 21 października 2009 r.

Zarząd Automobilklubu Mieleckiego na swoim posiedzeniu podjął następującą uchwałę:

Za współpracę i osobiste zaangażowanie w rozwój Automobilklubu Mieleckiego Zarząd Klubu postanowił wyróżnić następujące osoby:

 1. Panią Krystynę Skowrońską - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Pana Bogdana Bieńka - Wiceprezydenta Miasta Mielca
 3. Pana Zdzisława Grzyba - Prezesa Zarządu Okręgu PZM w Rzeszowie
 4. Pana Jana Jędrzejko - Wiceprezesa Zarządu Okręgu PZM w Rzeszowie
 5. Pana Pawła Pazdana - Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
 6. Pana Stanisława Tomzę - Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
 7. Pana Zygmunta Kołodzieja - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu
 8. Pana Michała Polka - Zastępcę Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Mielcu
 9. Pana Romana Kołacza - Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
 10. Pana Jana Myśliwca - Dyrektora Naczelnego Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu
 11. Pana Edwarda Zielińskiego - współwłaściciela firmy "TARGUM"
 12. Pana Mariana Żelazko - współwłaściciela firmy "REG BENZ"
 13. Panów Kazimierza i Stanisława BIK - właścicieli przedsiębiorstwa "BIBMOT"
 14. Pana Marka Pieroga - właściciela Zakładu konserwacji i napraw sprzętu p.poż "Gaśnica"
 15. Pana Edwarda Tabora - Zastępcę Redaktora Naczelnego Tygodnika "KORSO"