Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Święto zmarłych - dniem pamięci i zadumy.

foto -Święto  zmarłych - dniem  pamięci  i  zadumy.
2009-11-01

Dzień 1 listopada jest poświęcony osobom zmarłym z rodziny, bliskim, sąsiadom, znajomym oraz osobom których pamięć pozostaje na długo. Automobilklub Mielecki w swojej 35 letniej działalności zrzeszał kilka tysięcy członków i miłośników motoryzacji. Mijające lata powodowały że szeregi członkowskie zmieniały się, jedni opuszczali grono automobilistów inni „odchodzili” na zawsze. A pamięć jednak pozostała.

W 2001 roku został powołany i zarejestrowany Automobilklub Mielecki jako stowarzyszenie i związek sportowy. Jednym z dwudziestu pierwszych założycieli stowarzyszenia Automobilklub Mielecki byli Antoni Zydroń i Mieczysław Wroński.

To także Oni - Antoni Zydroń i Mieczysław Wroński 11 maja 1973 roku powoływali do życia Delegaturę Automobilklubu Rzeszowskiego w Mielcu. Byli znanymi i cenionymi działaczami społecznymi. Za aktywną ich działalność władze Polskiego Związku Motorowego przyznały najwyższe odznaczenia resortowe. Swoją charyzmą i osobistym zaangażowaniem byli przykładem dla innych. Za ich namową mogliśmy powołać do życia Automobilklub Mielecki.

Panom Antoniemu Zydroniowi i Mieczysławowi Wrońskiemu zdrowie nie pozwoliło na dłuższą działalność w nowych strukturach Automobilklubu Mieleckiego. Po długich chorobach Antoni Zydroń i Mieczysław Wroński odeszli od nas, odeszli na zawsze. Struktury Automobilklubu Mieleckiego, Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie i w Warszawie straciły działaczy, społeczników, ludzi godnych naśladowania. Byli wspaniałym przykładem dla nas samych, dla naszych działaczy i młodzieży.

2 listopada 2009 roku udała się delegacja Automobilklubu Mieleckiego w osobach Grzegorz Stryjski, Artur Smykla i Krzysztof Dobosz na mielecki cmentarz komunalny. Na mogiłach Antoniego Zydronia i Mieczysława Wrońskiego zapalono symboliczne znicze i wetknięto chorągiewkę ze znakami Polskiego Związku Motorowego. „Cześć ich pamięci”.